ComunicatiPrima Pagina

Femminicidio: la filastrocca in vernacolo di Lucia Morlacco

Nella giornata internazionale per l’ eliminazione della violenza sulle donne, la nostra concittadina Lucia Morlacco ha voluto condividere oltre alla filastrocca in vernacolo, uno slogan da lei inventato attraverso l’immagine simbolo della giornata.

“Spero sia di vostro gradimento, e possiate condividerla, non per riscuotere personali meriti, – scrive l’autrice Lucia Morlacco – ma soprattutto per il contenuto affinché attraverso qualsiasi iniziativa, possa venir sempre meno questo fenomeno che ha straziato e stancato: il femminicidio.

P’ mëna tijë, në stenghë
cchiù a’ méz à vijë

Da qualche juornë sèndë a finë dë sta relazionë,
da quìllë cà è capitë në gë stà cchiù nèndë dë bbonë, allor
më sò ‘nfurmet, e le vvijet sta separazionë.

Ma maritmë n’ijè d’accordë, nvò cà stà storijë c rombë.
Ij e pnzà chèsë ‘uagliun e fatijë, invècë ijss
sta a mezà a na vijë.

Cchiù capiscë quillë cà
Ijè ùmijë valorë
ijss fa tant e nend e cchiù m’ addlorë.

Quillë cà m’ ha fattë scattà,
è stètë a sciarr d’ ‘na sèrë
e pnzëte, bonë bonë vaij p pèrë!

N’ avèvë cunsëdretë ca’ quill
morta ndèrrë m lassevë, e ‘nanz a l’ occhijë d fighhjië
mij m stutèvë.

Mo pë’ mëna tijë, n’ stenghë cchiù a mèz a’ vijë,
ma tu comë finìscë i ijuorn tijeë?

A giùstizjë è llendë
addà fa ù corsë soijë,
ma t’ addà magnà ù rmòrsë,
pë’ tutt ù rest dì juornë toijë.

E fìgghijë toijë l’ha luët acrstiènë chiù importandë,
e cà meij nisciunë o postë soijë po’ fa a cusĭ tandë.

Ca’forzë të’sì sëndutë autorizzètë,
pëcché tandë còmè te cë sò cùmpurtètë

Ma si ì còsë funziònassër a dovèrë,
tu në’ tniss nisciun potérë.

Pë quandë stà società stà cagnànnë
tu të sìndë quillë cà cummànnë.
Ijë è fnutë i ijournë mijë,
e p mëna tijë
n steng cchiù meza vijë.

Ij mò tèngë ù reposë etèrnë,
tu ruménë n’omë dà nend.

Quandë n’ cièlë so rrvétë,
na cosa solë è dummannétë:

M’ avità aiutà a vèglijă,
pë quillë figghjë che lassétë ‘llà.

Pulsante per tornare all'inizio